Denta Havalandırma Logo

Kendinden Flanşlı Hava Kanalı

Teknik Bilgiler

Kendinden Flanşlı Hava Kanalı

Kendinden flanşlı hava kanalları, fabrikamız bünyesinde, tam otomatik ithal, makineler ile seri ve asgari hata ile imal edilmektedir. Bunun yanısıra imalat ve montaj işleri, Amerikan Sac Metal ve İklimlendirme Yüklenici Ulusal Birliği ( Smacna ) Duct Construction Standarts 1995, HVAC – DW 144 ve TSE normları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Kendinden flanşlı hava kanallarının genel yapısı

Kendinden flanşlı kanalları sacın her iki tarafı da özel PDF3 flanş profili olacak şekilde tam otomatik makine ile kıvrılarak oluşturulur, kanalın kenet yerleri tam otomatik flanş makinesinden mastiklenerek çıkar. Flanş profili, ek ile getirilen bir kısım değil, kanal sacının devamıdır ve kesintisiz. Flanş, tam otomatik flanş makinesi tarafından, kanalın ebatlarına, çalışma şartlarına ve fiziksel durumuna uygun ölçüde oluşturulmaktadır. PD3 Flanş profili fiziksel özellikleri ve geometrisi itibariyle sıkı ve yüksek mukavemetle bir yapıdır. Flanşın sıkı ve yüksek mukavemetli olması ise uygulama ve çalışma zamanı aşamalarında kanala yansımaktadır.

Kendiden flanşlı hava kanallarının avantajları

Kendinden flanşlı hava kanalında, flanş kanal sacının devamı olduğu için ve profil eksiz olduğu için kanal ile flanş arasında boşluklar mevcut değildir. Hava kaçaklarına sebebiyet vermez. Sıradan hava kanallarına göre hava kaçak oranı oldukça düşüktür

Sürekli profilde imal edilen kendinden flanş, kanal ile sürekli ve bütün haldedir. Bu sayede kanalın iç yüzeyi pürüzsüz ve engelsizdir. Engellerin olmaması sebebi ile, havanın akışına karşı malzemenin uyguladığı direnç sıradan kanallara göre çok düşüktür. Bu sayade havalandırma hattında meydana gelen basınç kayıpları en aza indirilmiştir.

Sıradan kanallarda, kanal içinde akmakta olan hava hacminde yer alan kir, toz ve yabancı parçacıklar, kana ile flanşın ek yerinde birikerek zamanla hijyen standartlarını oldukça düşürdüğü bilinmektedir. Bunun aksine, kendinden flanşlı hava kanallarında, kir, toz ve parçacıkların tutunabileceği ve yapışabileceği bir pürüz olmamasından kaynaklı, kendinden flanşlı hava kanallları sıradan hava kanallarına oranla çok daha hijyeniktir.

İmalat tam otomatik makineler ile gerçekleştirildiği için işiçilik maaliyeti düşüktür. Ayrıca kanalın flanşı hali hazırda tamamlanmış olduğu için imalat sonrasında ek olarak prefabrik flanş çakılmaz, zamandan da tasarruf sağlar. Bu sayede kanalın birim miktarı için harcanan süre ve işçilik gücü düşürülmüş olur, bu da kanal maliyetine yansır.

Flanş tam otomatik makineler tarafından oluşturulduğu için, sıradan kanallarda, prefabrik flanş çakılırken yaşanan ezilme, bükülme v.b. gibi durumlar söz konusu olmaz. Bu nedenle fireler asgari seviyeye indirilmiş olur.

Kanal flanşı düzgün ve nizami oluşturulduğu için montaj sırasında köşe elemanları çakılırken hiçbir sorunla karşılaşılmadan, kısa sürede standart köşe parçaları ile montajı kolayca yapılır.

Kendinden flanşlı hava kanallarının kullanım alanları

Kendinden flanşlı hava kanallarının, havalandırma ve iklimlendirme ihtiyacı duyulan her alanda kullanımı söz konusudur. Prefabrik flanşlı hava kanallarının kullanılabileceği her alan kullanılabilir. Bunlara ek olarak “Yüksek Basınç sınıfı” kategorisinde yer alan havalandırma ve iklimlendirme işlerinde de kullanılabilir.

Özellikle yüksek basınç sınıfı veya hijyen faktörünün ön planda olduğu ortamlarda kati suretle kendinden flanşlı hava kanalları kullanılmalıdır. Kendinden flanşlı hava kanalları, bazı projelerde yer alması gereken hijyenik santraller ve tam hijyenik steril ortamlar için kullanılması zorunlu olan “paslanmaz çelik sacdan hava kanalı” yapısına da uygun karakteristiktedir. Paslanmaz kanallara, kendinden flanş çekilerek bu gibi ortamlarda rahatlıkla kullanımı mümkündür.

Hijyenik santraller, tam hijyenik steril ortamlar ve bu gibi paslanmaz malzemeden imal edilecek olan kanallarda kesinikle galvaniz flanş veya prefabrik flanş kullanılmamalıdır. Bunun yerine kendinden flanşlı paslanmaz sac hava kanalları tercih edilmelidir.

Kendinden Flanşlı Hava Kanallarının İmalat ve Uygulama Teknik Şartnamesi

Kanalların imalatı sırasında, kesim, büküm, kilit ve flanşlama işlerinde, bu işler için özel olarak geliştirilmiş olan tam otomatik makineler kullanılacaktır. Düz kanal, s kanal, redüksiyon, dirsek, kollektör v.b. fittings malzemeleri de dâhil tüm kanallar otomatik makineler ile kendinden flanş profili oluşturulacak ve gürültü düzeyi, aerodinamik akış formu ve malzeme sızdırmazlığı en uygun şekilde dizayn edilecektir.

İmal edilecek hava kanallarının sac kalınılığı, sistemin çalışacağı ortamdaki basınç değerlerine ve kanalın ebatlarına bağlı olarak, standardına uygun şekilde belirlenecek ve imal edilecektir. Uygulacak flanş profilinin ölçüleri de belirlenen sac kalınlığına göre hesaplanacak ve standardına uygun biçimde flanş profili oluşturulacaktır.

Kullanılacak saclar, titreşim ve çarpılma v.b. durumlara karşı mukavemetinin ve stabilitesinin artırılabilmesi için otomatik makineler tarafından düzgün, simetrik ve eşit aralıklı olacak şekilde takviye çizgilerini oluşturulması sağlanacaktır. İmalat tamamlandıktan sonra takviye çizgi el ile oluşturulmayacaktır. Buna ek olarak ihtiyaç duyulan durumlarda kanallara takviye rotlar yerleştirilecektir. Yerleştirilecek olan rotlar aynı kalite ve standartta malzemeden imal edilmiş olacak ve standardına uygun şekilde, simetrik ve düzgün olacaktır.

Kanal ebatlarına göre, yerleştirilecek olan rotlara ait konum ve miktar bilgileri Tablo 1’de belirtilmiştir.

NO En Geniş Kenar Ölçüsü (mm) Rot Miktarı (Adet) Rot konumları
1 250..299 1 Kanal Merkezi
2 1300..1559 3 Kanal Merkezi + Kanal Boyunca Merkezli
3 1600... 5 Kanal Merkezi + Kanal Eni ve Boyunca Simetrik
Tablo 1: Rot Takviyesi Detayları

Yerleştirilecek olan rotlar, M12 ölçüsünde, flanşı somunlar ile sabitlenmiş ve contalar ile sızdırmazlıkları desteklenmiş olacaktır. İmal edilecek kanalların kenet bağlantı kısımlarına otomatik makineler tarafından zamanla çatlamayan, gri kanal mastiği çekilecektir. Kenet mastikleri yeterli miktarda ve homojen yeşilde kenet mesafesi boyunca uygulanacaktır. İmalat tamamlandıktan sonra kenet kısımlarına el ile mastikleme işlemi yapılmayacaktır.

Kanalların köşe parçalarının çakımı sırasında, köşe elemanlarının yerleştirildiği bölgelere de mastikleme işlemi gerçekleştirilecektir. İmal edilen kendinden flanşlı kanalların bükümleri de otomatik makineler tarafından yapılacaktır. Aynı şekilde kanalların kenet kapatma işlemleri de makine tarafından sıkı ve düzgün bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Geniş ebatlı dirsek parçalarında, hava akına düzgün yön vermek amacı ile yönlendirici parçaları kullanılacaktır. Kullanılacak olan yönlendiriciler dirsek malzemesi ile aynı malzeme kalınlığında ve kalitesinde olacaktır. Yönlendirici adet ve pozisyonları da standardına uygun şekilde olacaktır. Dirseklerde kullanılacak olan yönlendirici ebatları Tablo 2’de verilmiştir.

W-Geniş kenar(mm) Yönlendirici sayısı (Adet) Yönlendirici pozisyonu
A B C
400..800 1 W/3 - -
801..1600 2 W/4 W/2 -
1601..2000 3 W/8 W/3 W/2
Tablo 2: Dirseklerde Uygulanacak Yönlendirici Miktar ve Yerleşimi ( Ref: DW – 144 )

Uygulama alanında kanalların doğru yerlere sevk edilebilmesi için kanal üstü etiketler uygulanacaktır. İmalat tamamlanışının ardından kanallar, düzgün, okunaklı ve temiz bir şekilde etiketlenecektir. Etiketlerin içeriğinde kanalın geometrik özelliklerini niteleyen yeteri kadar bilgi, ebatları ve monte edilmesi gereken bölüm net bir şekilde görünecektir. Uygulamada, kanal flanşlarının arasında neopren conta kullanılacaktır. Contalar esnekliğini kaybetmeyen özellikte olacaktır. Kullanılacak olan conta ebatları Tablo 3’de verilmiştir.

Flanş Ebadı Neopren Conta Ebadı
20mm 5x15 mm
30mm 5x25 mm
Tablo 3: Neopren Conta Ebatları

Kanallar birleştirilirken, köşe parçaları M8x25 cıvata somun, flanşlar ise G klips kullanılarak sıkıştırılacaktır. G kllipslerin arasındaki mesafe 200 mm’yi geçmeyecektir. Bu ürünlerin de üretici firma katologları tedarik edilip işveren yetkililerinden onay alınacaktır.

Galvaniz Sac Kendinden Flanşlı Hava Kanalları

Dikdörtgen galvaniz sac kanallarda kullanılacak sac malzemeleri DIN EN 10327 – 04 ve TS EN 10346’ya uygun, DX51 D+Z kalitesinde, 275gr/m² çinko kaplamalı olacaktır. Ayrıca galvaniz saclar sıcak daldırma yöntemi ile imal edilecek olup yağsız ve parlak olacaktır. Basınç sınıflarına ve kanal ebatlarına bağlı olarak uygulanması gereken sac kalınlıkları ve flanş ebatları Tablo 4’de belirtilmiştir.

Basınç Sınıfı En Geniş Kenar Ölçüsü (mm) Sac Kalınlığı (mm) Flanş Ebadı (mm)
Düşük ve orta
(+1000 / -750Pa)
..599 0.60 20
600..1249 0.80 20
1250..2999 1.00 30
3000... 1.20 30
Yüksek
(+2000 / -750Pa)
..1299 0.90 30
1250..1999 1.00 30
2000... 1.20 30
Tablo 4: Hava Kanalı Minimum Sac Kalınlıkları ( Ref: DW – 144 )
Paslanmaz Çelik Sac Kendinden Flanşlı Hava Kanalları

Paslanmaz kendinden flanşlı hava kanalları imalatı için; Kullanılacak olan paslanmaz sacın kalitesi en az 304K olacaktır. Paslanmaz kanallarda galvaniz flanş kullanılmayacak, tüm paslanmaz kanal imalat ve montajları kendinden flanşlı şekilde yapılacaktır. İmalat esası olarak, kanallarda kullanılacak paslanmaz sac, kanal ebatına göre, standardına uygun olarak belirlenecek ve imalat buna göre gerçekleştirilecektir. Paslanmaz kanallarda, kanal ebatlarına göre kullanılması gereken sac kalınlık değerleri Tablo 5’de verilmiştir.

En Geniş Kenar Ölçüsü (mm) Sac Kalınlığı (mm) Flanş Ebadı (mm)
...250 0.50 20
251..499 0.60 20
500..990 0.70 20
991..1490 0.80 20
1491..1990 0.90 20
1991..2490 1.00 20
2591... 1.15 20
Tablo 5: Hava Kanalı Minimum Sac Kalınlıkları ( Ref: DW – 144 )

Paslanmaz hava kanal imalatı, kendinden flanşlı ya da paslanmaz prefabrik flanş ile yapılmalıdır. Paslanmaz kanallarda galvaniz flanş kullanılmayacaktır.

İşletme Profilimiz

Firma Tanıtım Videosu

Kendinden Flanşlı Kanal İmalatı
Ürünlerimiz, yüksek kaliteli malzemelerden imal edilmekte olup, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Ayrıca montajı kolay ve hızlıdır, böylece zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
Biz Kimiz?

Denta Havalandırma İzolasyon Ltd. Şti.

Yeniliklere açık, ileriyi görebilen, ülkemizde kendimizi başarı ile temsil edebilen, geniş bir tabanın beklentilerini karşılayabilecek üretim hedefini ilke edinen, sürekli büyümeyi hedef alan, ülkemiz ekonomisine katma değer ve istihdam sağlamayı amaç edinen, kısacası daha çağdaş bir Türkiye hedefi ile yola çıkan bu amaca da her geçen gün biraz daha yaklaşan bir firma olmayı hedefledik.
17
Yıllık
Tecrübe